Publicerad 8 september 2022

Uppdraget som ledande förtroendevalda

SKR arbetar med att stärka utvecklingen av uppdraget som ledande förtroendevald i att styra, leda och stärka demokratin i kommunen eller regionen. Ett verktyg i uppdraget är att bygga team och tillitsfulla möten.

SKR arbetar med tre delar i uppdraget:

  • Ett ledarskap som stärker demokratin, för att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.
  • Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat, för att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.
  • Ett ledarskap som är hållbart, för att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som ledande förtroendevald.

Om uppdraget som kommun- och regionstyrelseordförande

Filmens innehåll bygger på en enkätstudie som slutfördes 2021 om uppdraget, arbetsmiljön och förtroendevaldas behov av utveckling för kommun- och regionstyrelseordföranden. Johan Wänström forskare och universitetslektor på Centrum för kommunstrategiska studier, CKS vid Linköpings universitet har genomfört studien.

Uppdraget som KSO och RSO - resultat enkätstudie

I filmen har Johan och Lena Lindgren, SKR, ett samtal om resultatet. Den är 3 minuter och 15 sekunder lång. Hela studiens resultat finns presenterat i en längre film som kan beställas kostnadsfritt.

Bygga team och skapa tillitsfulla möten

Det finns en önskan att bli bättre på att bygga team och tillitsfulla möten hos ledande förtroendevalda. I filmen har Ann Malmsten, seniorkonsult på Indea, och Lena Lindgren, SKR har ett samtal om förutsättningar för att bygga team som kan handla om vad som ska genomföras i kommunen eller regionen för medborgarna. Det ges också råd om hur delaktighet och tillit kan stärkas. Filmen är 3 minuter och 6 sekunder lång.

Hela samtalet finns i en längre film som kan beställas kostnadsfritt.

Längre versioner av filmerna

Det finns en längre version på cirka 30 minuter av båda samtalen. Kontakta SKR i nedanstående kontaktformulär om du vill ta del av dem.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR