Publicerad 23 mars 2021

Förplanering, budgetprocess

Att förbereda budgetprocessen genom att satsa på en ”förplanering” behöver inte vara komplicerat eller kräva mycket extra sammanträdestid. Det handlar om att samtala på ett nytt sätt och utifrån delvis nya fakta.

Förslagsvis innan budgetprocessen startar bjuds högsta ledningen, både politiker och tjänstepersoner, till ett möte där de får kunskap om kommunens utmaningar nu och för de närmaste åren.

Genom att systematiskt välja ut, analysera och presentera fakta och ge möjlighet till reflektion och dialoger skapas förutsättning för ökad kunskap, samsyn och nya perspektiv på organisationens utmaningar.

Handbok om förplanering - erfarenheter från ett projektarbete

Fjorton kommuner har under cirka ett års tid diskuterat och testat nya sätt för sin förplanering. Erfarenheter sammanfattas i en handbok som kan användas för inspiration.

Handbok om förplanering, webbutiken

Få mer stöd i ditt budget- och planeringsarbete
Viktiga underlag i planeringsarbetet är skatteunderlagsprognos, aktuella arbetsgivaravgifter, ekonomiska propositioner som preliminära och definitiva taxeringsutfall.

Om budget och planeringsprocessen

EkonomiNytt för regioner

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset