Publicerad 2 december 2021

Uppdraget som politiska ledare i kommuner och regioner

I tre korta intervjuer delar kommunstyrelseordföranden och regionstyrelseordföranden med sig av tankar och erfarenheter om hur de arbetar för att stärka demokratin, skapar genomslag och resultat samt hur de är hållbara i sin vardag.

Demokratiska spelregler, öppenhet och transparens

Fredrik Larsson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Värmland, säger att han bidrar till att stärka demokratin i sitt uppdrag genom att prata om demokratiska spelregler och värden, skapa delaktighet, vara mer öppen och transparent. En annan viktig del är att också skapa förutsättningar för de förtroendevalda att klara sitt uppdrag.

Filmen är 4 minuter och 25 sekunder lång.

Utmaningarna är våra möjligheter – tidig dialog, bred förankring och tydligt syfte

Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande i Mora kommun menar att det är en utmaning är att få till ansvaret för helheten. Tidig dialog, bred förankring och tydligt syfte samt mål är viktigt för att skapa genomslag och resultat. Information inför beslut kommer också ut tidigt.

Filmen är 7 minuter och 12 sekunder lång.

Lyssna, resonera och därefter våga ta beslut

Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun, säger att hans strategi för att möta välfärdens utmaningar är att försöka möta och lyssna in både medborgare och företag, och vara med i lokalsamhället. Det är viktigt att de förtroendevalda är en del av samhället. Det är angeläget att få till samspelet, även att möta media och medborgare för att kunna förklara att det inte bara handlar om att spara pengar.

Filmen är 7 minuter och 28 sekunder lång.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR