Publicerad 22 mars 2021

Toppolitiker och kvinnor

SKR stödjer särskilt ledande förtroendevalda som är kvinnor i uppdraget som politiska ledare för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner eller att de bibehålls.

KR stödjer toppolitiker i deras uppdrag att styra och leda en kommun eller region samt för att stärka demokratin. Det sker främst genom olika aktiviteter som ledarprogram, nätverk och mentorprogram. Programmen är gemensamma för både kvinnor och män och fokuserar på tre delar i ledarskapet: att stärka demokratin, att skapa genomslag och resultat, och ett hållbart ledarskap.mSKR erbjuder även andra aktiviteter som är särskilt riktade till ledande förtroendevalda som är kvinnor:

  • En exklusiv workshop för kvinnor som är toppolitiker som sker vanligtvis en gång per år tillsammans med SKR:s ordförande för att dela erfarenheter och skapa nya kunskaper tillsammans.
  • Ett antal ledande förtroendevalda i kommuner och regioner erbjuds av SKR att vara mentorer i ett internationellt ledarprogram för kvinnor. Deras medverkan syftar till att öka jämställdheten, välfärden och demokratin. Mentorerna bidrar även till att vara förebilder för andra förtroendevalda i Sverige främst genom det stora massmediala genomslaget som sker när de internationella deltagarna besöker svenska kommuner eller regioner under ett par dagar.

SKR bevakar även statistiken för att notera om målet med att öka eller bibehålla antalet toppolitiker som är kvinnor uppnås. Dessutom lyfter SKR också förebilder och fokuserar på kvinnor som är toppolitiker i media och berättar om deras uppdrag och utmaningar.

SKR arbetar även för att utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Kvinnor är extra utsatta och betalar ett högre pris för makten, vilket är ett hot mot jämställdheten.

Hot mot politiker - hot mot jämställdhet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset