Publicerad 20 april 2021

Toppolitiker och kvinnor

SKR stödjer särskilt ledande förtroendevalda som är kvinnor i uppdraget som politiska ledare för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner eller att de bibehålls.

SKR stödjer toppolitiker i deras uppdrag att styra och leda en kommun eller region samt för att stärka demokratin. Det sker främst genom olika aktiviteter som ledarprogram, nätverk och mentorprogram. Programmen är gemensamma för både kvinnor och män och fokuserar på tre delar i ledarskapet:

  • att stärka demokratin,
  • att skapa genomslag och resultat, och
  • ett hållbart ledarskap.

Aktiviteter som är särskilt riktade till ledande förtroendevalda som är kvinnor

Nätverk för toppolitiker som är kvinnor

Träffarna är digitala varann månad, där delas erfarenheter och ny kunskap skapas.

Att vara mentor i ett internationellt ledarprogram för kvinnor

Medverkan syftar till att öka jämställdheten, välfärden och demokratin. Mentorerna bidrar även till att vara förebilder för andra förtroendevalda i Sverige främst genom det stora massmediala genomslaget som sker när de internationella deltagarna besöker svenska kommuner eller regioner under ett par dagar.

Förebyggande arbete mot hot, hat och våld

SKR arbetar även för att utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda. Kvinnor är extra utsatta och betalar ett högre pris för makten, vilket är ett hot mot jämställdheten.

Hot mot politiker - hot mot jämställdhet

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset