Publicerad 12 oktober 2021

Webbutbildningar, beställningsbara utbildningar inom medborgardialog

E-utbildning inom medborgardialog

SKR har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen. Den består av fem korta moduler och tar 10 minuter att utföra.

E-utbildning medborgardialog

Självstudiekurs i Omvärldskunskap och medborgardialog

Vi befinner oss i en utveckling där det lokala allt mer flätas samman med det globala. Det handlar om globalisering, migration och urbanisering. Världen kommer in i Sverige med nya värderingar och intressen som påverkar nationalstaten, staden och människorna. Utbildningsmaterialet ger kunskap om samband och utveckling samt kan användas som självstudiematerial i lokala studiecirklar. 

Utbildningsmaterial för lokala självstudier i tre delar

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Lena Langlet
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.