Publicerad 15 augusti 2022

Utveckla samverkan med civilsamhället, nätverk

Nätverk civilsamhälle är ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.

Intresseanmälan nätverk

Du kan anmäla dig löpande under hela tidsperioden.

Erbjudande, upplägg och kostnad

Årsavgiften för deltagande i nätverket är 900 kronor exklusive moms per år och person. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

SKR bidrar med kunskapsstöd, metod- och processtöd under nätverkets aktiviteter samt dokumentation.

  • Två heldags nätverksmöte per år. Träffarna sker digitalt under 2022 på grund av coronapandemin.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
  • En digital webbsändning per månad under januari till juni respektive september till december, webbsändningarna är gemensam för de tre nätverken och är på cirka 1 timme.

Syfte

Nätverket syftar till att utveckla modeller, strategier och system för samverkan med civilsamhället. Du är med och utforskar, utvecklar och testar nya lösningar tillsammans med andra deltagare.

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR