Publicerad: 5 maj 2020

Förskola, grund- och gymnasieskola

SKR driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i SKR:s utvecklingssatsningar.

Skola

SKR samlar frågor som rör huvudmannens roll och ansvar när det gäller förskola och skola med anledning av det nya coronaviruset.

Skola

Ett stöd för kommunerna att organisera skolans digitala utveckling.

Skola

I Öppna jämförelser för skola kan du jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå i grund- och gymnasieskolan

SKR erbjuder ett utvecklingsprogram med fokus på förebyggande arbete för huvudmän och deras verksamheter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

SKR:s skolblogg

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!