Publicerad 16 juni 2021

Slutenvårdsdosbeställning

Slutenvårdsdosbeställning används som ordermeddelande för tillverkning av slutenvårdsdoser/patientindividuella doser (pid).

Innehållet i slutenvårdsdosbeställning hämtas per patient från ett journalsystem. Beställningen innehåller känslig information i form av patientuppgifter (endast 1 patient per meddelande). Beställningen måste därför sändas med säker kommunikation. Systemen måste både säkerställa en säker överföring och en säker behandling, så att ingen obehörig får tillgång till innehållet.

Meddelandet är i XML-format enligt OASIS UBL-standard och följer OpenPeppol:s regelverk för meddelande i UBL 2.1. Det betyder att meddelandet i framtiden skulle kunna godkännas av OpenPeppol och sändas via Peppol:s infrastruktur, under förutsättning att man kan använda kryptering av meddelandet.

Specifikationer

Slutenvårdsdosbeställning Schema Guideline och specifikation (ZIP, nytt fönster) Zip, 50 kB.

Slutenvårdsdosbeställning Schema (ZIP, nytt fönster) Zip, 7 kB.

Exempel

Slutenvårdsdosbeställning exempel (ZIP, nytt fönster) Zip, 4 kB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område