Publicerad 16 juni 2021

Leveransavisering för slutenvårdsdos

Meddelandet användas av leverantören för att avisera köparen om leverans efter tillverkning av slutenvårdsdoser/patientindividuella doser (pid). Meddelandet kan även användas som underlag för faktura.

Leveransavisering för slutenvårdsdos är en tillämpning av Peppol BIS Despatch Advice 3. Specifikationen har kompletterats med möjligheten att i ”AdditionalItemProperty” ange

  • referens till Slutenvårdsdosbilaga
  • administrationstillfälle
  • beställt NPLID
  • levererat NPLID

Det betyder att det blir möjligt att återkoppla till journalsystemet och göra en matchning mot faktura.

Specifikationer

Slutenvårdsdos Leveransavisering (Excel, nytt fönster) Excel, 21 kB.

Exempel

Exempel finns i specifikationen för Leveransavisering slutenvårdsdos.

Kontakt

Kontakta SFTI

Välj område * (obligatorisk)
Välj område