Publicerad 16 juni 2021

Helförpackning av läkemedel

Meddelandet Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7 används av leverantören för att överföra en prislista med artikel- och prisuppgifter för det avtalade sortimentet för läkemedel. Om parterna kommit överens om att använda en ändringsprislista använder leverantören Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8.

Arbetsgruppen för läkemedelsbeställningar har identifierat att det behövs ett antal kompletterande informationsfält i prislistan för läkemedelsbeställningar som skiljer sig från andra branscher.

SFTI rekommenderar därför att parterna använder följande två meddelanden för att beställa helförpackningar av läkemedel:

  • Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7 (i stället för Original-, ersättningssortiment- och prislista 6.1.1)
  • Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8 (i stället för Ändringssortiment- och prislista 6.1.2).

För övriga meddelanden i beställningsprocessen (order–faktura) rekommenderar SFTI att parterna kommer överens om att använda meddelanden enligt SFTI ESAP 6 eller PEPPOL BIS och Svehandel. Men med de kompletterande tillämpningsreglerna som beskrivs i handledningen Läkemedelsbeställningar.

Läs vidare

Handledning Läkemedel

Sortiment och prislista för läkemedel 6.1.7

Ändringsprislista för läkemedel 6.1.8

Peppol BIS och Svehandel

SFTI ESAP 6

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område