Publicerad 16 juni 2021

Extempore läkemedelsbeställningar

Observera – SFTI rekommenderar versionen 1.1 av specifikationen för extempore läkemedelsbeställningar.

Beskrivningen nedan har ännu inte uppdaterats med avseende på versionsbytet. Under mellantiden kontakta SFTI tekniska kanslivid frågor eller för kopia av specifikationen.

Meddelandet Extemporebilaga 7.1.1 används av köparen för att beställa extemporeläkemedel. Bilagan innehåller komplett information för beställning och beredning av extemporeläkemedel.

Extempore är läkemedel som tillverkas av apoteksleverantören för en patients speciella behov. Läkemedlet tillverkas först efter att leverantören fått en beställning. Observera att meddelandet inte används för recept, utan enbart för rekvisition av läkemedel.

Extemporebilaga 7.1.1 innehåller komplett information som leverantören behöver för att tillverka/bereda extemporeläkemedlet. Bilagan kan därför användas ”fristående” eller som en del av integrerad e-handel inom SFTI ESAP 6 eller Peppol BIS och Svehandel

Bilagan innehåller känslig information i form av patientuppgifter (endast 1 patient per meddelande). Bilagan måste därför sändas separat med säker kommunikation, och får inte sändas tillsammans med ett eventuellt avropsmeddelande. Systemen måste både säkerställa en säker överföring och en säker behandling, så att ingen obehörig får tillgång till innehållet.

För övriga meddelanden i beställningsprocessen (order–faktura) rekommenderar SFTI att parterna kommer överens om att använda meddelanden enligt SFTI ESAP 6 eller Peppol BIS Svehandel. Men med de kompletterande tillämpningsreglerna som beskrivs i handledningen Läkemedelsbeställningar.

Specifikationer

Affärsdokumentspecifikation (ADS) 7.1.1 v. 1.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 464 kB.

Översikt ADS 7.1.1 v. 1.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 290 kB.

Rättelser 7.1.1 v. 1.0 (PDF, nytt fönster) Pdf, 121 kB.

XML-specifikation 7.1.1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 317 kB.

XML-specifikationen beskriver mappningen mellan affärsdokumentet och XML-strukturen och ska läsas tillsammans med Affärsdokumentspecifikation (ADS) 7.1.1, för en komplett specifikation på meddelandet. Notera att XML-specifikationen innehåller restriktioner på kardinaliteter på XML-schema.

Profilschema 7.1.1 (ZIP, nytt fönster) Zip, 7 kB.

Exempel

Exempelmeddelande 7.1.1 (XML, nytt fönster) Xml, 8 kB.

Observera att alla termer är ifyllda, för att åskådliggöra innehåll i alla termer.

Handledning

Handledning Läkemedelsbeställningar

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område