Publicerad 16 juni 2021

Dosavisering slutenvårdsdos

Meddelandet användas av leverantören för att informera om innehåll per dos vid leverans av slutenvårdsdoser/patientindividuella doser (pid).

Meddelandet innehåller detaljerad information om varje tillverkad dos.

I meddelandet finns referenser som möjliggör inläsning och matchning till den ordination i journalsystemet där man hämtat informationen om tillverkning av dosen. Meddelandet innehåller även referens till den identitet som finns tryckt på respektive dospåsen i form av en 2D-kod.

Meddelandet är i XML-format enligt OASIS UBL-standard och följer OpenPeppol:s regelverk för meddelande i UBL 2.1-format. Det betyder att meddelandet i framtiden skulle kunna godkännas av OpenPeppol och sändas via Peppol:s infrastruktur.

Specifikationer

Slutenvårdsdosavisering Schema (ZIP, nytt fönster) Zip, 6 kB.

Slutenvårdsdosavisering Schema Guideline och specifikation (ZIP, nytt fönster) Zip, 22 kB.

Exempel

Slutenvårdsdosavisering exempel (ZIP, nytt fönster) Zip, 4 kB.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område