Publicerad 16 juni 2021

Beställningserkännande för slutenvårdsdos

Meddelandet användas av leverantören för att bekräfta mottagande eller avvisa en slutenvårdsdosbeställning för tillverkning av slutenvårdsdoser/patientindividuella doser (pid).

Beställningserkännandet är en direkt tillämpning av ordersvarsmeddelandet i specifikationen Peppol BIS Ordering 3. Meddelandet används bara för att bekräfta mottagande eller avvisa en slutenvårdsdosbeställning. Därför är endast en begränsad del av specifikationen tillämplig.

Specifikationer

Slutenvårdsdos Beställningserkännande (Excel, nytt fönster) Excel, 14 kB.

Exempel

Exempel finns i specifikationen för beställningserkännande.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område