Publicerad: 9 juni 2020

Nyhet

Bredbandsmål gäller även mobila nät

Digitalisering av välfärden ställer inte bara krav på fast utan även mobil uppkoppling. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKR ingår, lämnar nu flera förslag för fortsatt utbyggnad.

Slutrapport, Bredbandsforum (PDF, nytt fönster)

– En förutsättning för att kunna digitalisera välfärden är att den grundläggande infrastrukturen finns på plats. De mobila bredbandsnäten är väldigt viktiga för våra medlemmars verksamheter, i allt från omsorgen till infrastruktur och kollektivtrafik, säger Peter Haglund, chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förslag på samverkansprocess och nytt stöd

Mobiloperatörerna saknar många gånger en förståelse för den (i lag reglerade) bygglovsprocessen, vilket gör att det skapas frustration i samband med att ett bygglov nekas. På samma sätt saknar kommunerna ofta kunskap om nätplanering och har därför svårt att förstå varför en tilltänkt mobilmast inte kan upprättas på annan plats. Regioner och kommuner har dessutom en god lokalkännedom vilket kan bidra med värdefull information till mobiloperatörernas nätplanering. En ökad samverkan skulle kunna ge goda effektivitetsvinster. Oavsett nivå av samverkan kommer det att vara svårt för mobiloperatörerna att möta förväntan på mobiltäckning på landsbygd utan att ett statligt stöd etableras.

Bredbandsforum föreslår bland annat följande åtgärder för att säkerställa en god mobil infrastruktur:

  • Regeringen ser över möjligheterna att inrätta ett statligt investeringsstöd för utbyggnad av mobiltäckning.
  • Bredbandsforum tillsammans med region Värmland i en pilot vidareutvecklar den samverkansprocess för privata och offentliga aktörer som slutrapporten redovisar.
  • Regeringen formulerar en vision för mobilt bredband som sträcker sig bortom 2023.
  • Regeringen förlänger erbjudandet om regionala bredbandskoordinatorer till 2025.
  • Regioner och kommuner inkluderar mobilmål i strategiska dokument och tar fram handlingsplaner för hur dessa ska nås.

Fakta

Regeringens bredbandstrategi "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi", från 2016 innehåller tre mål, ett övergripande och två delmål, om tillgång till bredband och mobiltjänster:

Mål 1: 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020

Mål 2: År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband

Mål 3: År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michaela Stenman
    Handläggare/strateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!