Publicerad: 13 december 2019

Planera, bygga, bo

SKR bevakar kommunernas  intressen inom planering, byggande och bostadsmarknad. Vi följer utvecklingen av lagstiftningen och tar till vara kommunernas intressen i utredningar, nätverk och remissvar.

SKR har upphandlat ramavtal som gör det enkelt för kommuner och kommunala bolag att köpa in bra bostäder till låga kostnader.

Inspektion av enskilda avlopp, Norrtälje kommun

En digital samhällsbyggnadsprocess innebär att informationshanteringen sker digitalt genom hela processen där översiktsplaner, detaljplaner och bygglov ingår.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!