24 september 2024 kl. 13.00-15.45

PBL-taxa för bygglov och anmälan

Seminarium för nya användare om SKR:s underlag för taxekonstruktion.

Anmäl dig

Innehåll

En välfungerande taxa är en viktig del i kommunens finansiering av bygglovsverksamheten. Att upprätta en taxa är ett kommunalt ansvar, och som hjälp med det arbetet ger SKR ut underlag för taxekonstruktion.

Sedan några år tillbaka finns ett nytt sådant underlag för konstruktion av PBL-taxa som uppdateras löpande. Syftet är att kommunerna ska få en transparent, lättarbetad och lättkommunicerad taxa.

SKR bjuder nu in till ett digitalt seminarium om taxeunderlaget. Vi riktar oss i huvudsak till dig som är bygglovschef eller på annat sätt ansvarig för PBL-taxan i en kommun som inte sedan tidigare använder detta underlag för sin taxa. Seminariet har sitt fokus på taxa för bygglov och anmälan.

Målgrupp

Du som är bygglovschef eller motsvarande, eller på annat sätt ansvarig för kommunens PBL-taxa.

Praktisk information

Sändningen spelas in och kommer att finnas tillgänglig i två veckor från sändningsdatumet för anmälda deltagare.

Program

Vi går igenom följande frågor:

 • Juridiska utgångspunkter för taxan
 • Taxeunderlagets uppbyggnad avseende lov, anmälan m m
 • Ärendetyper och genomsnittlig kostnad, viktiga begrepp i taxeuppbyggnaden
 • Taxebestämmelser och taxetabeller
 • Arbetsgången för att bygga upp en ny taxa
 • Vad säger kommuner som redan använt taxeunderlaget?

Medverkande

 • Kristina Isacsson, expert planering och byggande, SKR
 • Love Edenborg, expert planering och byggande, SKR
 • Åsa Wedmalm, förbundsjurist, SKR

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.