Publicerad 1 februari 2024

Statens krav på utredningar i detaljplanearbetet – fortsatt problematisk

SKR har för andra året i rad studerat antalet utredningar kopplade till en stor mängd detaljplaner. Bilden från förra årets studie kvarstår: Det genomsnittliga antalet utredningar är fortsatt högt och antalet utredningar skiljer sig åt mellan länen på ett svårförklarat sätt.

Idag upplever många kommuner att staten, både i form av länsstyrelse och vid överprövning, ofta begär att kommunen på ett mycket detaljerat sätt ska låta utreda ett stort antal frågor i nästan varje detaljplanearbete. Varje utredning kostar, både i tid, pengar och oförutsägbarhet och påverkar i slutändan byggandet.

För andra året i rad har SKR därför genomfört en studie av den faktiska mängden utredningar i ett stort antal detaljplaner. Den visar bland annat att det genomsnittliga antalet utredningar i de undersökta detaljplanerna är nära åtta stycken.

Antalet utredningar skiljer sig åt mellan länen

En åsikt som ofta framförs av kommunerna, är att det är den enskilda länsstyrelsens krav som driver fram det stora antalet utredningar i detaljplanerna. Det är därför intressant att se att antalet utredningar skiljer sig stort mellan olika län, från i genomsnitt 2,9 stycken till i genomsnitt 10,9 stycken utredningar per detaljplan.

Utredningar i detaljplaner, resultat från undersökningen

Informationsansvarig

  • Johan Sjöstrand
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.