Publicerad: 5 juni 2020

Miljömål

Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för hållbar utveckling där en utgångspunkt är helhetssyn och helhetstänkande. Kommunerna har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen.

Miljöarbetet och Agenda 2030

Kommuner och regioner har ett stort engagemang i arbetet med miljömålen. Nära hälften använder Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling. Agenda 2030 upplevs som ett stöd för att samlat kommunicera de tre dimensionerna, den sociala, den miljömässiga- och den ekonomiska, av hållbarhetsarbetet.

Goda kommunala och regionala exempel, Agenda 2030 (PDF, nytt fönster)

SKR:s arbete med Agenda 2030

Stora förväntningar på kommuner och regioner

Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Naturvårdsverket presenterar återkommande fördjupad utvärdering och årlig uppföljning på sidan Sveriges miljömål.

Sveriges Miljömål, Naturvårdsverket

Hållbar upphandling

Offentlig upphandling står för omkring en femtedel av Sveriges totala BNP. Med sin köpkraft har därmed kommuner, landsting och regioner en verklig möjlighet att påverka i hållbar riktning.

SKR:s arbete med hållbar upphandling

Upphandlingsmyndighetens verktyg Miljöspendanalys

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt verktyg om klimatpåverkan från offentliga inköp i kommuner.

Miljöspendanalys, Upphandlingsmyndigheten

Kommunnätverk för giftfri vardag

Nätverket Giftfri vardag initierades av Kemikalieinspektionen under 2015 och är till för att underlätta samverkan mellan kommuner och sprida goda exempel som stödjer arbetet för en giftfri vardag. Målet är att minska exponeringen för kemikalier i vardagen, särskilt för barn och ungdomar. SKR deltar i arbetet.

Kommunnätverk för giftfri vardag, Kemikalieinspektionen

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Andreas Hagnell
    Handläggare
  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!