Publicerad 25 november 2019

Lokala miljömål och nationell stöd - resultat av SKL:s enkät och djupintervjuer 2011 och 2012

Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling. Det visar en undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har genomfört under 2011 och 2012.

Målen har fått ett allt större genomslag sedan vår förra undersökning 2006. Allt fler inser att miljöfrågor är globala, medan åtgärderna har en lokal dimension. Det gäller inte minst den globala uppvärmningen. För att klara den stora omställning vi står inför, räcker det inte med att bli bättre – vi måste också tänka nytt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.