Publicerad: 5 maj 2020

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor jobbar för att utveckla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för skola, vård och omsorg. Med gemensam tyngd skapar vi bättre verksamhetslokaler.

Fonden bidrar till att SKR kan ta fram rapporter och arrangera seminarier, kurser och konferenser. Dessa riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän inom kommunala fastighets- och lokalförvaltningar och bolag. Målet med rapporterna och arrangemangen är att analysera utmaningar, sprida de bästa exemplen och att presentera framåtblickande lösningar. Allt för att utveckla den strategiska lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen.

Bli medlem!

Medlemsansökan

Är din kommun medlem? Om inte – bli det idag! Alla kommuner kan gå med i fonden och vi tar reda på vilka frågor som är aktuella hos just dig. Förutom draghjälp får du våra publikationer gratis och rabatterat pris på utbildningar, konferenser och seminarier som arrangeras av fonden. Varje vår arrangerar vi också Branschdagarna exklusivt för fondens medlemmar.

Dessa är medlemmar

I dag är drygt hälften av landets kommuner med och bidrar till fondens arbete genom att betala en medlemsavgift samt medverka i utvecklingsprojekt. Som medlem har din kommun möjlighet att vara med och påverka fondens verksamhet.

Förteckning över medlemmar (PDF, nytt fönster)

Fondens styrning och organisation

Fonden har en styrelse som fattar beslut om vilka satsningar fonden ska betala.

Styrelsen består av tio ledamöter som tillsammans representerar de betalande medlemskommunerna. Minst två ledamöter är förtroendevalda och minst två representerar verksamheterna som använder lokalerna. Handläggare på SKL deltar på styrelsens möten.

Urval av pågående och kommande utvecklingsprojekt

  • Förstudie – ramavtal förskola (SKR och SKL Kommentus Inköpscentral) (2017-2018)
  • Kapacitetsutredningar gällande skolor (2017-2018)
  • Finansiering av fastigheter (2017-2018)
  • Följdinvesteringar – kommunala verksamheters behov av lokaler och omsorgsboenden vid stadsutveckling (2017-2018)
  • God innemiljö (2017-2018)
  • Lokalförsörjningsprocesser (2018)

Verksamhetsuppföljning 2017 – FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Kommunfonden finansierade sju avslutade projekt och elva pågående projekt under 2017. Kommunfondens medlemmar bjöds in till konferensen Branschdagarna under maj 2017, där deltagarna tog del av resultat från aktuella FoU-projekt och fick tillfälle att utbyta erfarenheter med kommunkollegor.

Verksamhetsuppföljning 2017 – FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (PDF, nytt fönster)

Urval av färska rapporter

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Informationsansvarig

  • Bo Baudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!