Publicerad: 3 december 2020

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor jobbar för att utveckla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler för skola, vård och omsorg. Med gemensam tyngd skapar vi bättre verksamhetslokaler.

Fonden bidrar till att SKR kan ta fram rapporter och arrangera seminarier, kurser och konferenser. Dessa riktar sig till beslutsfattare och tjänstemän inom kommunala fastighets- och lokalförvaltningar och bolag. Målet med rapporterna och arrangemangen är att analysera utmaningar, sprida de bästa exemplen och att presentera framåtblickande lösningar. Allt för att utveckla den strategiska lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen.

Bli medlem!

Medlemsansökan till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Är din kommun medlem? Om inte – bli det idag! Alla kommuner kan gå med i fonden och vi tar reda på vilka frågor som är aktuella hos just dig. Förutom draghjälp får du våra publikationer gratis och rabatterat pris på utbildningar, konferenser och seminarier som arrangeras av fonden. Varje vår arrangerar vi också Branschdagarna för fondens medlemmar.

SKR:s nätverk för kommunernas lokalstrateger

De kommuner som är medlemmar i SKR:s FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor erbjuds att ingå i nätverket för kommunernas lokalstrateger under testperioden oktober 2020 – december 2021 med upp till två platser utan extra avgift. Syftet med nätverket är att stödja erfarenhetsutbyten och gemensam omvärldsspaning.

SKR:s nätverk för kommunernas lokalstrateger

Dessa är medlemmar

I dag är drygt hälften av landets kommuner med och bidrar till fondens arbete genom att betala en medlemsavgift samt medverka i utvecklingsprojekt. Som medlem har din kommun möjlighet att vara med och påverka fondens verksamhet.

Förteckning över medlemmar (PDF, nytt fönster)

Fondens styrning och organisation

Fonden har en styrelse som fattar beslut om vilka satsningar fonden ska betala.

Styrelsen består av tolv ledamöter som tillsammans representerar de betalande medlemskommunerna. Minst två ledamöter är förtroendevalda och minst två representerar verksamheterna som använder lokalerna. Handläggare på SKR deltar på styrelsens möten.

Urval aktuella FoU-projekt

 • Kapacitetsutredningar gällande skolor
 • Följdinvesteringar – kommunala verksamheters behov av lokaler och omsorgsboenden vid stadsutveckling
 • Lokalförsörjningsprocesser
 • Nyckeltal - kommuner
 • Stöd för implementation av effektivare granskningsprocess
 • Test LCA-verktyg och bidrag till framtida klimatdeklarationer av byggnader
 • Forskningsstudie om skollokaler
 • Forskningsstudie om förskolelokaler - delstudie 1
 • Flera medlemmar
 • Pilotstudie: Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära Vård
 • Uppdatering av gränsdragningslistorna för kommuner och respektive regioner
 • Hyresvärdsupphandling och byggentreprenadupphandling på annans mark - stöddokument för upphandling myndigheter

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Informationsansvarig

 • Saija Thacker
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!