Publicerad 12 april 2024

FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Kommunfonden är en forsknings- och utvecklingsfond. Fonden har över hälften av Sveriges kommuner som medlemmar och riktar sig till alla som arbetar med eller använder kommunala lokaler.

Fonden genomför årligen aktiviteter och projekt som ger kunskap, inspiration och vägledning för medlemskommunernas arbete med fastigheter och lokalförsörjning. Fonden samarbetar också med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att stärka deras intressebevakning och utvecklingsarbete.

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt

Information om Kommunfonden – FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (PDF) Pdf, 72 kB.

Ramverk för FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor, februari 2024 Pdf, 247 kB.

Verksamhetsplan, Kommunfonden 2024 (PDF) Pdf, 216 kB.

Verksamhetsuppföljning, Kommunfonden 2023, (PDF) Pdf, 230 kB.

Bli medlem!

Medlemsansökan till FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor

Är din kommun medlem? Om inte – bli det idag! Alla kommuner kan gå med i fonden och vi tar reda på vilka frågor som är aktuella hos just dig. Varje vår arrangerar vi den medlemsexklusiva konferensen Branschdagarna och som medlem kan du även delta i FoU-projekt och påverka kommande initiativ. Den årliga medlemsavgiften är 60 öre per invånare, men maximalt 100 000 kronor. 

Dessa är medlemmar

I dag är drygt hälften av landets kommuner med och bidrar till fondens arbete genom att betala en medlemsavgift samt medverka i utvecklingsprojekt. Som medlem har din kommun möjlighet att vara med och påverka fondens verksamhet.

Förteckning över medlemmar (PDF) Pdf, 161 kB.

Fondens styrning och organisation

Fonden har en styrelse som fattar beslut om vilka satsningar fonden ska genomföra.

Styrelsen består av tolv ledamöter som tillsammans representerar de betalande medlemskommunerna. Minst två ledamöter är förtroendevalda och minst två representerar verksamheterna som använder lokalerna. Handläggare på SKR deltar på styrelsens möten.

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.