Publicerad: 3 december 2019

Fonder för forskning och utveckling

Forskning och utveckling ger kommuner och regioner möjlighet att öka kunskapen inom fastigheter och få exempel på goda lösningar. SKR:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av medlemmarnas ekonomiska stöd till utvecklingsfonder. Att delta i fondernas arbete ger kunskap, inspiration och utbyte av erfarenheter.

Utvecklingsverksamheten på SKR finansieras av tre fonder:

 • FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor
 • FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor
 • FoU-fonden Offentliga fastigheter

Fondernas pengar används till forskning och utveckling samt till att ta fram och sprida kunskap. Allt arbete bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Fonderna finansieras med medel från kommuner och regioner.

Medlemsförmåner

Exempel på medlemsförmåner:

 • gratis utskick av fondernas skrifter och rapporter
 • lägre avgifter på kurser och konferenser
 • möjlighet till representation i projektens styrgrupper, vilket ger nyttiga erfarenheter och kontakter att ta med hem till den egna organisationen

Alla medlemmar i FoU-fonderna för kommunernas och regionernas fastighetsfrågor är automatiskt medlemmar i FoU-fonden för Offentliga fastigheter.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Publikationer

Informationsansvarig

 • Helén Örtegren
  Handläggare
 • Saija Thacker
  Handläggare
 • Bo Baudin
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!