Publicerad 19 februari 2024

Filmer och manualer

SRS bedömningsstöd är ett IT-baserat kunskapsstöd som är tänkt att användas av läkare, rehabkoordinator och andra yrkesprofessioner när en person är, eller kan tänkas bli, sjukskriven. Du når bedömningsstödet via Webcert och Rehabstöd.

SRS bedömningsstöd är framtaget för att hjälpa dig som läkare vid
bedömning av patienters behov av sjukskrivning. Bedömningsstödet bidrar till att patienter med hög risk för lång sjukskrivning (mer än 90 dagar) identifieras tidigare och ger diagnosspecifika förslag på åtgärder som hjälper patienten att helt eller delvis kunna återgå i arbete.

Genom att identifiera patienter med risk för lång sjukskrivning så tidigt som möjligt, kan du, patienten och dina kollegor agera snabbt för att undvika långa sjukskrivningar i de fall det är möjligt.

SRS bedömningsstöd finns för de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i primärvården nationellt, kopplade till långa sjukskrivningar.

Diagnosförteckningen (PDF) Pdf, 42 kB.

Filmer SRS i Webcert

Vid ny sjukskrivning

Vid förlängning av sjukskrivning

SRS i Rehabstöd

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.