Publicerad 27 maj 2021

Filmer och manualer

SRS bedömningsstöd är ett nytt IT-baserat kunskapsstöd som är tänkt att användas av läkare, rehabkoordinator och andra yrkesprofessioner när en person är, eller kan tänkas bli, sjukskriven. Du når bedömningsstödet via Webcert och Rehabstöd.

SRS bedömningsstöd är framtaget för att hjälpa dig som läkare vid
bedömning av patienters behov av sjukskrivning. Bedömningsstödet bidrar till att patienter med hög risk för lång sjukskrivning (mer än 90 dagar) identifieras tidigare och ger diagnosspecifika förslag på åtgärder som hjälper patienten att helt eller delvis kunna återgå i arbete.

Genom att identifiera patienter med risk för lång sjukskrivning så tidigt som möjligt, kan du, patienten och dina kollegor agera snabbt för att undvika långa sjukskrivningar i de fall det är möjligt.

SRS bedömningsstöd finns för de vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna i primärvården nationellt, flertalet kopplade till långa sjukskrivningar.

Diagnosförteckningen (PDF) Pdf, 42 kB.

Filmer SRS i Webcert

Vid ny sjukskrivning

Vid förlängning av sjukskrivning

SRS i Rehabstöd

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset