Publicerad 29 oktober 2021

Del 1 - Introduktion

Här finns introduktion till Primärvårdskvalitet och hur en vårdcentral kan komma igång med att börja titta på verksamhetens data.

Bakgrund

Primärvårdskvalitet är ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården och omfattar kvalitetsindikatorer samt tekniska lösningar som ska göra det enkelt att få ut kvalitetsdata om patienter, sjukdomsgrupper och verksamheten helt automatiskt utan extra registrering.

Titta på filmen och diskutera sedan frågorna nedan. Filmen är ca 8 minuter.

Diskussionsfråga

 • Vilka användningsområden ser ni för Primärvårdskvalitet i er verksamhet?

Quiz för vårdcentralen

Kom igång med att titta på er vårdcentrals data genom att göra quizet och använda data i Primärvårdskvalitet för att få svar på frågorna.

 1. Hur har kontinuiteten på vårdcentralen utvecklats senaste 1,5 året?
 2. Hur stor andel av patienter med kranskärlssjukdom behandlas med statin?
 3. För hur stor andel av patienterna med kronisk sjukdom och tobaksbruk har vi erbjudit åtgärd? Hur många av dem har slutat att röka?
 4. Finns det några könsskillnader i prevalensen för KOL-patienter?
 5. Är vi bra på att följa upp våra hjärtsviktspatienter med återbesök?
 6. Hur förhåller vi oss till Stramas riktlinjer för antibiotikaförskrivning vid pneumoni?

Quiz för Rehabverksamheter

 1. Hur förhåller sig indikatorerna för Andel patienter med artros som fått artrosskola till de som fått handledd träning, till varandra (Re2 och Re3)?
 2. Vad kan påverka värdena?
 3. Vilka reflektioner har ni kring resultaten för indikatorerna Re2 och 3?
 4. Finns det något i vårt arbetssätt som skulle kunna påverka resultatet?

Material för nedladdning

Dokumenten nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i samtliga dokument och lägga in information om din egen verksamhet.

Del 1 - Introduktion till Primärvårdskvalitet för vårdcentraler (PPT, 810 kB) Powerpoint, 810 kB.

Del 1 - Introduktion till PrimärvårdsKvalitet för rehabenheter (PPT) Powerpoint, 794 kB.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset