Publicerad 5 februari 2024

Stödmaterial tema - Kontinuitet

God kontinuitet i primärvården värderas högt av både patienter och personal och har många positiva effekter oavsett ålder eller sjukdomsbörda. Det är därför ett viktigt område att arbeta med förbättringar inom. Här finner du ett material som stöd i det arbetet.

Material för nedladdning

Dokumentet nedan är i Powerpoint. Detta för att du ska kunna redigera i samtliga dokument och lägga in information om din egen verksamhet.

FoKUS Kontinuitet Powerpoint, 2 MB.

Läs mer

På vår hemsida kan du hitta många svar och bland lära dig mer om kontinuitetsindikatorernas uppbyggnad.

Kontinuitet

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.