Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

Aktuellt

 1. tisdag
  15
  nov

  Att komma igång med rehabindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet - lärande exempel från två regioners verksamhetsperspektiv

  Välkommen till ett webbinarium där vi fokuserar på rehabindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet och hur man kan komma igång, omsätta och vidareutveckla sitt arbete.

  Datum
  15 november 2022
 2. fredag
  21
  okt

  Inspirationswebbinarium

  Save the date! Mer info kommer.

  Datum
  21 oktober 2022
  Tid
  13.00 – 15.30
 3. tisdag
  18
  okt

  Patientsäkerhets-webbinarium

  Save the date! Mer info kommer.

  Datum
  18 oktober 2022
 4. tisdag
  6
  dec

  Superusermöte

  Möte med superusers av PrimärvårdsKvalitet

  Datum
  6 december 2022
  Tid
  10.00 – 12.00

87% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i Primärvårdskvalitet

Nu har 1049 vårdcentraler och 287 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarch!

Anslutningsgrad

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder Primärvårdskvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.