Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.

Aktuellt

 1. torsdag
  19
  okt

  Nätverksträff: PrimärvårdsKvalitets Rehabnätverk

  Välkommen till en nätverksträff för PrimärvårdsKvalitets rehabnätverk. Vi följer upp vårt uppstartsmöte från våren 2023.

  Datum
  19 oktober 2023
  Tid
  13.00 – 15.00
 2. tisdag
  14
  nov

  Inspirationswebbinarium om Prioriteringar

  Välkomna på inspirationswebbinarium för att diskutera hur indikatorer i Primärvårdskvalitet ska väljas ut och om horisontella prioriteringar kan vara en metod i urvalet, när nya kunskapsstöd i primärvården ska följas upp.

  Datum
  14 november 2023
  Tid
  13.00 – 15.30

89% av Sveriges vårdcentraler kan se sin data i Primärvårdskvalitet

Nu har 1065 vårdcentraler och 331 rehabenheter tillgång till sin data. Rehab är på frammarch!

Anslutningsgrad

Så fungerar Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet är primärvårdens eget kvalitetssystem där man på ett enkelt sätt kan följa sina resultat för verksamheten i syfte att analysera och utveckla den. Det avråds från att på något sätt koppla resultaten till ekonomisk ersättning.

Vårdcentraler och rehabenheter som använder Primärvårdskvalitet kan se all data om sin egen verksamhet och även följa upp vården av enskilda patienter. ​Systemet omfattar kvalitetsindikatorer för akuta och kroniska tillstånd, psykisk ohälsa, rehabilitering samt kärnområden såsom kontinuitet, samsjuklighet och levnadsvanor. Indikatorerna utvecklas av primärvårdens professioner och baseras på evidens och nationella riktlinjer.

Data hämtas automatiskt från befintliga datakällor, utan behov av extra registrering och visas upp tillsammans med regionala och nationella jämförelsevärden. Uppdatering till nya nationella riktlinjer och ny evidens sker årligen.