Publicerad 30 oktober 2020

Trypsininhibitorer

Trypsininhibitorer finns i råa bönor och ärter. Det är ämnen som hämmar kroppens enzym ”trypsin”, som gör att vi kan bryta ner och tillgodogöra oss protein. Trypsininhibitorerna förstörs vid kokning. Koka 5–10 minuter eller följ producentens anvisning för tillagning. OBS! Vissa bönor kräver längre koktid.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR