Publicerad 26 april 2022

Ny avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister

Vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister behöver avtal upprättas enligt gemensamt överenskomna förhållningsregler. Som stöd för detta finns en avtalsmall med tillhörande bilagor. Dessa dokument har nu setts över och reviderats.

Revideringen av dokumenten har genomförts i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenBio och Swedish Labtech.

Gemensamma förhållningsregler

Det finns sedan flera år gemensamt överenskomna förhållningsregler när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare ska samverka med varandra inom olika områden, till exempel vid fortbildning och information, stipendier, donationer, konsultationer och utvecklingsprojekt.

Överenskommelse om samverkan

Den nu gällande överenskommelsen om samverkan från 2020 omfattar den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Överenskommelsen kompletteras av en bilaga med specificerade samverkanssituationer som stöd för samverkan. Av både överenskommelsen och bilagan framgår att all form av samverkan ska formaliseras, antingen genom beslut eller avtal. Oavsett vem det är som tar initiativ till samverkan, eller köp av tjänst, ska det alltid föregås av avtal.

Avtalsmallen omfattar olika slags samarbeten

Avtalsmallen innehåller olika standardiserade klausuler som parterna kan aktivera beroende på form av samarbete. Det finns också möjlighet att definiera samarbeten som inte täcks av mallen. Avtalsbilagorna är obligatoriska med ett undantag som enbart berör samverkan inom läkemedelsområdet. Parterna kan komplettera avtalet med ytterligare bilagor.

Avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister (Word) Word, 26 kB.

Bilaga 1 - 7 till avtalsmall vid samverkan mellan industrin och kvalitetsregister (Word) Word, 52 kB.

Överenskommelser med industrin

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.