Publicerad 13 juni 2022

Fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.

SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation om övergripande inriktning för fortsatt utveckling för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023–2027. Regionerna rekommenderas nu att ta egna beslut för att arbeta enligt inriktningen, med visionen ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”.

Läs vidare på skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.