Publicerad 13 juni 2022
Nyhet

Fortsatt utveckling av kunskapsstyrningssystemet

SKR rekommenderar alla regioner att anta en övergripande gemensam inriktning för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Fokus är implementering och lokalt införande.

Foto

Marie Morell

SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation om övergripande inriktning för fortsatt utveckling för nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023-2027. Regionerna rekommenderas nu att ta egna beslut för att arbeta enligt inriktningen, med visionen att ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”.

– Kunskapsstyrningssystemet är en struktur som de senaste fem åren byggts upp gemensamt i alla regioner. Det är en del av en samlad strategi för att möta de utmaningar hälso- och sjukvården står inför och ett viktigt instrument för att arbeta för en god och nära vård, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har utvecklats sedan 2017. Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Regionerna rekommenderas nu att under kommande år hålla fokus på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap utifrån lokal analys, samt på uppföljning av resultat, oönskade variationer och effektivitet i användningen av befintliga resurser. Patientmedverkan och att fortsatt utveckla samspelet med kommuner samt staten för ett sammanhållet gemensamt kunskapsstyrningssystem är ytterligare fokusområden.

– Nu går vi in i en ny fas med större fokus på det lokala införandet där kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar utveckling av framtidens hälso- och sjukvård, med en personcentrerad och nära vård och omsorg i fokus. Vi rekommenderar alla regioner att anta den gemensamma inriktningen för fortsatt utveckling, säger Marie Morell.

Regioner och myndigheter samarbetar genom det så kallade partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Inriktningen för fortsatt utveckling syftar till:

  • Att gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och utvecklingsfas som är mer tydligt inriktat på implementering och tillämpning av bästa tillgängliga kunskap samt uppföljning och resultat.
  • Att kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och nära vård och omsorg tillämpas.

Läs vidare

Sakkunnig

Marie Lawrence
Samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR