Publicerad 31 maj 2022

Data från fler kvalitetsregister kan användas av kommunerna

En rapport om nationella kvalitetsregister som en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten har tagits fram. Arbetet har gjorts inom ramen för SKR:s arbete med att ge socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården stöd för ett mer kunskapsbaserat arbetssätt.

I rapporten framgår att flera nationella kvalitetsregister innehåller information som skulle kunna bidra till ökad kunskap om grupper och verksamhetsområden i socialtjänsten respektive den kommunala hälso- och sjukvården.

Fem kvalitetsregister används idag av kommunerna

För närvarande finns drygt 100 Nationella kvalitetsregister i drift. Av dessa är det fem som används av kommunerna, främst inom äldreomsorgen: Svenska Palliativregistret, SveDem, BPSD-registret, Senior alert och RiksSår. De insatser som registreras är hälso- och sjukvårdsinsatser då det saknas juridiskt stöd för nationella kvalitetsregister i socialtjänsten.

Data från kvalitetsregister ger ökad kunskap och förbättrade arbetssätt

Enligt rapporten kan fler av de nationella kvalitetsregistren vara ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg. Inte minst skulle de kunna användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter. Kommuner som använder data från kvalitetsregister idag kan visa på ökad kunskap och förbättrade arbetssätt.

Läs rapporten på skr.se

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.