Publicerad 27 maj 2021

Automatiserad journalinformation till kvalitetsregister utökas

Nyligen anslöt Region Värmland med kvalitetsregistret RiksSvikt till Ineras tjänst ”Informationsutlämning till Nationella Kvalitetsregister”. Driftsättningen är först ut i ett program som sedan hösten 2020 arbetar för att automatisera informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och kvalitetsregister. Sedan tidigare finns ett tiotal automatiserade anslutningar upprättade.

– I och med driftsättningen av RiksSvikt börjar de projekt som nu pågår inom arbetet med automatiserad informationsförsörjning omsättas i praktiken, vilket är mycket glädjande, säger Patrik Sundström, ordförande i Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation.

RiksSvikt är ett nationellt hjärtsviktsregister. För vårdpersonal som arbetar med hjärtsviktspatienter innebär denna driftsättning att rapporteringen till RiksSvikt effektiviseras genom att den manuella dubbeldokumentationen halveras, då information från patientens journal automatiskt överförs till registret.

– Vi har under många år förberett registret för informationsförsörjning genom att standardisera, prioritera och anpassa variabler för att passa journalsystemen. Det är glädjande att vi nu tar ett första steg för att använda den information som finns för att utveckla vården av människor med hjärtsvikt, säger Peter Vasko registerhållare för RiksSvikt.

Efter sommaren driftsätter RiksSvikt en andra projektleverans som innebär ytterligare minskad dubbeldokumentation. Då gör även Bröstcancerregistret och Prostatacancerregistret sina första driftsättningar. Projekten fokuserar på att automatisera informationsförsörjningen från vårdinformationssystemet Cosmic.

Många aktörer i bred samverkan

Projekten genomförs i samarbete mellan Kundgrupp Cosmic (åtta regioner och Capio S:t Görans Sjukhus), registercentrumorganisationerna, Inera och Sveriges Kommuner och Regioner. Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation leder arbetet tillsammans med stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister.

Region Värmland, Region Kalmar Län och Region Uppsala ansluts först, därefter sker en succesiv breddning till övriga regioner. Arbetet görs inom ramen för den nationella strategin för informationsförsörjning som ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister beslutat om.

– Med utgångspunkt i att vi fick en nationellt beslutad strategi och ett tydligt åtagande kring de nödvändiga nationella it-tjänsterna har det varit oerhört stimulerande att komma igång. Vi har lärt oss mycket och ska nu arbeta med kunskapsdelning och med att förfina vår projektmetodik så nästa omgång register går lättare att ansluta, säger Göran Karlström, objektägare i Värmland och en av de huvudansvariga för satsningen från Kundgrupp Cosmic.

Projekt för kvalitetsregister inom kommunal hälso- och sjukvård

Parallellt med ovanstående program pågår ett initiativ för informationsförsörjning av Nationella Kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården. De register som ingår är Senior alert, SveDem, RiksSår, BPSD och Palliativregistret. Ett av registren, Senior alert, är nu i projektfas med två av kommunernas leverantörer.

Arbetet samordnas av stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister på uppdrag av styrgruppen för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten, S-KiS.

Fortsatt planering för automatisering av register

Nationell samverkansgrupp för strukturerad vårdinformation har tagit fram urvalskriterier som regionerna kan använda när de ska prioritera vilka register som är bäst lämpade för automatiserad informationsförsörjning. Kriterierna används som stöd för att prioritera kommande förstudier och projekt.

Prioriteringskriterier för val av kvalitetsregister att ansluta till automatiserad informationsförsörjning (PDF) Pdf, 196 kB.

Informationsförsörjning till Nationella Kvalitetsregister

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.