Publicerad 3 februari 2022

Årets överenskommelser med staten för fortsatta satsningar i vården

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit flera överenskommelser för fortsatt förstärkning av hälso- och sjukvården.

Överenskommelsen för Nationella Kvalitetsregister ingår i den övergripande Överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård 2022. Totalt uppgår överenskommelsen för 2022 till 384 miljoner kronor, varav regionerna står för 100 miljoner kronor och staten för 284 miljoner kronor.

Med överenskommelsen om sammanhållen, jämlik och säker vård för 2022 vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i Sverige.

Överenskommelsen om Nationella kvalitetsregister för 2022 omfattar totalt 174,5 miljoner kronor, där regionerna bidrar med 100 miljoner kronor och staten med 74,5 miljoner kronor. Medlen ska användas till grundanslag till Nationella Kvalitetsregister, sex registercentrumorganisationer och till den nationella stödfunktionen.

Överenskommelse mellan staten och SKR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.