Publicerad: 28 november 2019

Presentationsmaterial Strategi för hälsa

Här finns material att använda för inspiration och presentation av  Strategi för hälsa och utmaningar i välfärden.

Strategi för hälsa - mål och indikatorer till 2022

Kommuner och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Strategi för hälsa. Här finns de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram till 2022.

Mål och indikatorer, PPT

Att nå målen för en god och jämlik hälsa – hur många handlar det om? I det här bildspelet visas exempel från en kommun med 50 000 invånare eller en region med 290 000 invånare för målet God och jämlik hälsa.

Bildspel: Visualisering av målen, PPT

Oroande fakta

Bildspel ”Visste du att”, visar på gemensamma utmaningar i välfärden vad gäller god och jämlik hälsa. För att möjliggöra en gemensam strategi behövs samsyn om nuläget.

Bildspel: Oroande fakta, PPT

Livsberättelse

Johan 27 år är en livsberättelse sett ur Johans och hans mammas perspektiv. Kunde Johans resa gått annorlunda? Vad hade kunna stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer redan innan Johan börjat skolan.

Johan 27, PPT

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, PhD, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun, pratar om vikten att den högsta ledningen inom politik och förvaltning pratar ihop sig om övergripande målsättningar som alla kan bära och sedan fokusera på resultaten.

 

Arbetet med Strategi för hälsa - en bra grund för hur vi kan arbeta med Agenda 2030

 

Demografiska och andra utmaningar

Roger Molin pratar om de demografiska utmaningarna, behov och finansiering. Han tydliggör möjligheter med att förebygga kroniska sjukdomar.

 

Gemensam målsättning för barn och ungdomar

Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket pratar om vikten av att samhället förenas i en gemensam målsättning för att skapa förutsättningar för skolan att ge barn och ungdomar vad de behöver.

 

Samverkan

Kort film med Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, om samverkan.

 

System för hälsoutveckling

Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten pratar om hur ett hållbart system kan bidra till hälsoutvecklingen.

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!