Publicerad: 29 april 2020

Presentationsmaterial Strategi för hälsa

Här finns material att använda för inspiration och presentation av  Strategi för hälsa och utmaningar i välfärden.

Strategi för hälsa - mål och indikatorer till 2022

Kommuner och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Strategi för hälsa. Här finns de gemensamma målen och hur stor förbättringen ska bli fram till 2022.

Mål och indikatorer (PPT, nytt fönster)

Att nå målen för en god och jämlik hälsa – hur många handlar det om? I det här bildspelet visas exempel från en kommun med 50 000 invånare eller en region med 290 000 invånare för målet God och jämlik hälsa.

Bildspel: Visualisering av målen (PPT, nytt fönster)

Att styra i komplexitet

Klara Palmberg Broryd, PhD, strategi- och förnyelsedirektör i Nacka kommun, pratar om vikten att den högsta ledningen inom politik och förvaltning pratar ihop sig om övergripande målsättningar som alla kan bära och sedan fokusera på resultaten. Längd: 4 minuter.

Arbetet med Strategi för hälsa - en bra grund för hur vi kan arbeta med Agenda 2030

Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen, om synen på SKR:s arbete med Strategi för hälsa i förhållande till Agenda 2030. Längd: 2 minuter.

Demografiska och andra utmaningar

Roger Molin pratar om de demografiska utmaningarna, behov och finansiering. Han tydliggör möjligheter med att förebygga kroniska sjukdomar. Längd: 5 minuter.

System för hälsoutveckling

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten pratar om hur ett hållbart system kan bidra till hälsoutvecklingen. Längd 2 minuter.

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!