Publicerad: 27 mars 2020

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. SKR arbetar på strategisk nivå med patientsäkerhet med fokus på vårdens framtida utmaningar som nära vård, strategisk koncentration av vård och den digitala och tekniska utvecklingen.

Illustration för puffbild

En nationell kraftsamling ska minska fallskador, som är den vanligaste olyckstypen i Sverige.

Illustration på puffbild

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården och på så sätt minska risken för vårdskador.

Illustration för puffbild

Varje år genomförs mätningar av förekomsten av skador i vården. Här presenteras resultaten.

Illustration på puffbild

Rapporten Diagnostiska fel - Brister i kompetens och bemanning syftar till att öka kunskapen om vilka brister i vården som kan bidra till diagnostiska fel.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!