Publicerad: 12 februari 2021

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet betyder att skydda patienter från att skadas när de får vård. SKR arbetar på strategisk nivå med patientsäkerhet med fokus på vårdens framtida utmaningar som nära vård, strategisk koncentration av vård och den digitala och tekniska utvecklingen.

Illustration för puffbild

Undersökningen omfattar 4 573 journaler och är internationellt sett den största inom psykiatrisk verksamhet som genomförts på nationell nivå.

Illustration för puffbild

Mätningen av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes 2020 under veckorna 40 och 41.

Illustration på puffbild

En vägledning för att systematiskt integrera patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Illustration på puffbild

SBAR är ett sätt att kommunicera strukturerat i vården och på så sätt minska risken för vårdskador.

 

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!