Publicerad 30 maj 2024

Vad gör SKR?

SKR stödjer socialtjänstens omställning på olika sätt. En del projekt och arbeten är redan igång, och mer kommer under 2024.

Överenskommelse mellan SKR och regeringen

Den 1 februari 2024 ingick SKR en överenskommelse med regeringen för att skapa långsiktigt goda förutsättningar och förbereda kommunerna inför nya lagen. Två områden är prioriterade:

 1. Förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst
 2. Kunskapsbaserad socialtjänst

Överenskommelse om en långsiktig hållbar socialtjänst 2024

Vad ska SKR göra då?

SKR ska bland annat fylla den här webbplatsen med stöd och inspiration för socialtjänsten. Utöver det ska SKR stödja kommuner att

 • dela erfarenheter och lära av varandra
 • utveckla lätt tillgängliga och förebyggande insatser
 • delta i uppföljning nationellt
 • göra läges- och behovsanalyser tillsammans i länen
 • stärka det strategiska arbetet.

Projekt och arbeten som redan är igång

Tidiga insikter för tidiga insatser

NUSO – nationell uppföljning av socialtjänstens omställning

Barnkonsekvensanalys – modell som stöd inför nya socialtjänstlagen

Läges- och behovsanalyser – stöd till kommuner

Lite längre fram

Just nu ser vi över hur SKR kan

 • stödja ledning och strateger att jobba med innovation och utveckling
 • stödja socialtjänsten att bidra till samhällsplaneringen
 • samarbeta och dra lärdomar av SKR:s satstningar inom god och nära vård och psykisk hälsa.

Informationsansvarig

 • Niklas Eriksson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.