Publicerad 2 april 2024

Statsbidrag till kommuner

Regeringen har sagt att kommuner ska få pengar för att ställa om till den nya socialtjänstlagen. Ett första statsbidrag kommer nu under 2024.

I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen att kommuner ska få medel under flera år för att stimulera omställning av verksamheten:

  • År 2024: 200 miljoner
  • År 2025: 1,2 miljarder kronor
  • År 2026-2028: 2,2 miljarder kronor varje år

Pressmeddelande: Ny socialtjänstlag, satsningar i budgetpropositionen 2024, regeringen

Pengar för 2024 – fördelas av Socialstyrelsen

Den 1 februari 2024 beslutade regeringen att Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag om 200 miljoner kronor till kommuner för år 2024.

Pressmeddelande: Överenskommelse med SKR samt statsbidrag till kommuner, regeringen

Medlen fördelas med 650 000 kronor per kommun och får användas för läges- och behovsanalyser och planering inför den nya socialtjänstlagen. Sista dag att ansöka om medlen hos Socialstyrelsen är 1 augusti 2024.

Statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag, Socialstyrelsen

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.