Publicerad 4 april 2024

Tidplan

Enligt utredningens förslag ska nya socialtjänstlagen träda i kraft den 1 juli 2025. Men tre saker behöver ske innan dess.

1. Lagrådsremiss

Regeringen ska ta fram en lagrådsremiss om den nya socialtjänstlagen. Det är först då vi kan se vilka av utredningens förslag som kommer med, och om regeringen tänkt något annat. Regeringen har sagt att lagrådsremissen kommer "före sommaren" 2024.

En lagrådsremiss är ett utkast till lag. Lagrådsremissen skickas till lagrådet som ser över att den nya lagen inte strider mot några andra lagar.

2. Proposition

Efter att regeringen bearbetat lagrådets synpunkter, tar de fram en proposition. En proposition är ett färdigt förslag till lag, som skickas till riksdagen för beslut.

3. Beslut i riksdagen

Riksdagen ska fatta beslut om propositionen i november 2024.

 

Tidplan från utredning till ny lagFörstora bilden

Kedjan från utredning till ny socialtjänstlag. Klicka på bilden för att göra den större.

Vad har hänt längs vägen?

Sedan regeringen gav direktiv till utredningen om en ny socialtjänstlag 2017 har flera saker hänt. Här kan du ta del av dokument och artiklar:

April 2017

Regeringen ger direktiv till en utredare att se över socialtjänstlagen.

Direktiv: Översyn av socialtjänstlagen (dir 2017:39)

April 2018

Utredningen lämnar ett delbetänkande.

Delbetänkande: Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst (SOU 2018:32)

Juli 2018

Regeringen ger ett tilläggsdirektiv – utredningen ska även se över barnperspektivet och om omsorgen om äldre ska ha en egen lagstiftning.

Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (Dir. 2018:69)

Maj 2020

Regeringen ger ett tilläggsdirektiv – utredningen förlängs.

Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (Dir. 2020:46)

Augusti 2020

Utredningen lämnar sitt slutbetänkande.

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

November 2020

Utredningens förslag skickas ut på remiss till kommuner, myndigheter och organisationer.

Aktörer som svarat på remissen Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

September 2023

Regeringen aviserar att kommuner ska få statsbidrag för omställningen till nya socialtjänstlagen. Regeringen meddelar också att de vill ingå en överenskommelse med SKR.

Pressmeddelande: Ny socialtjänstlag, satsningar i budgetpropositionen 2024, regeringen

December 2023

Regeringen lämnar ett eget kompletterade förslag som förtydligar socialtjänstens brottsförebyggande ansvar.

Promemoria: Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden, regeringen

Februari 2024

SKR och regeringen ingår en överenskommelse om att stödja kommuner att förereda inför nya socialtjänstlagen. Regeringen beslutar även att Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag till kommuner under 2024.

Pressmeddelande: Överenskommelse med SKR samt statsbidrag till kommuner, regeringen

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.