Publicerad: 3 juli 2020

Samrådsgruppen

SKR samverkar med Riksarkivet i frågor som rör hantering, bevarande och gallring av allmänna handlingar genom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor.

Aktuella frågor som rör informations-, arkiv- och dokumenthantering publiceras i första hand på Samrådsgruppens webbplats. Där kan du bland annat ta del av nyheter och förändringar i regelverk samt rapporter och utredningar som rör verksamhetsområdet.

Samrådsgruppen ger ut informationsfoldrar i olika frågor och ger råd om bevarande och gallring genom skriftserien Bevara eller gallra som finns för alla kommunala verksamheter och som revideras löpande.

Seminarium

Den 27 oktober 2020 anordnar Samrådsgruppen ett webbsänt seminarium - Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter. Samrådsgruppen har påbörjat en förstudie för att utforska vilka specifika frågeställningar som är i fokus hos kommuner och regioner. Förstudien ska ligga till grund för att ta fram lämplig råd och stöd till verksamheter inom kommuner och regioner. Syftet med seminariet är att utifrån deltagarnas erfarenheter dels diskutera och fånga inlägg, dels dela med sig till andra kommuner och regioner. 

Webbinarium Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter 27 oktober

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ylva Lindblom
    Förbundsjurist
  • Caspar Almalander
    Informationshanteringsstrateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!