Revisionsdelegationen

Revisionsdelegationen beslutar om god revisionssed i kommunal verksamhet och är samrådsorgan i intressebevakning, utveckling och service på revisionsområdet. Delegationens ledamöter är förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner.

Synpunkter och förslag

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag när det gäller arbetet med god revisionssed och andra viktiga revisionsfrågor som behöver drivas och/eller utvecklas. Kontakta delegationen på revisionsdelegationen@skl.se.

Bert Öhlund

Ordförande
Bert Ölund (S)
Region Västerbotten

Cecilia Forss

Vice ordförande
Cecilia Forss (M)
Region Uppsala

Jan Rönngren

Jan Rönngren (M)
Strömsunds kommun

Krister Stensson (M)
Västra Götalands­regionen

Lena Reyier (C)
Region Dalarna

Anne-lie Sundling (KD)
Öckerö kommun

Gun Alexandersson (L)
Västra Götalands-regionen

Charlotta Svanberg (S)
Region Kronoberg

Lars-Ola Dahlqvist

Lars- Ola Dahlqvist (S)
Göteborgs stad

Marianne Ericsson (V)
Region Jönköping

Anton Nordqvist (MP)
Östersunds kommun

Beredningssekreterare

Lotta Ricklander

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!