Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen hanterar övergripande arbetsgivarpolitiska frågor, kollektivavtalsfrågor och frågor om arbetsmiljö. Delegationen har sju ledamöter och sju ersättare.

SKR är central arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. Förhandlingsdelegationen bistår förbundets styrelse i denna uppgift.

Det handlar om frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för kommunernas och regionernas personal.

Styrelsen har befogenhet att träffa avtal och fatta beslut som är förpliktigande för förbundets medlemmar. Den befogenheten kan delegeras till förhandlingsdelegationen.

Förhandlingsdelegationen företräder förbundet i förhandlingar som styrelsen ska fatta beslut om. Detta inom angivna ramar som styrelsen fastställt.

Övriga intresseförhandlingar har styrelsen delegerat till förhandlingsdelegationen.

Ordförande
Joakim Larsson (M)
Stockholms stad

Vice ordförande
Ulf Olsson (S) Borås stad

Elisabeth Unell (M)
Västerås stad

Carina Wutzler (M)
Vellinge kommun

Leif Sandberg (C)
Tomelilla kommun

Helena Proos (S)
Region Uppsala

Robert Johansson (S)
Region Stockholm

Ersättare

Ola Karlsson (M)
Region Örebro

Marie Wilén (C)
Heby kommun

Anders Sellström (KD)
Umeå kommun

Monica Wahlström (L)
Vännäs kommun

Eva Lindberg (S)
Region Gävleborg

Kenneth Östberg (S)
Region Västmanland

Linda Fleetwood (V)
Region Kalmar

Beredningsssekreterare

Fabian Ultvedt

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!