Publicerad: 22 november 2019

BipoläR - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom

Nationella kvalitetsregister är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, verksamhetsutveckling och forskning.

Syftet med kvalitetsregistret BipoläR är att tillhandahålla mått för nationella kvalitetsjämförelser och utgöra underlag för lokalt förbättringsarbete inom vården för bipolär affektiv sjukdom.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2013-05-23

Format: PDF

ISBN: