Publicerad: 28 november 2019

Öppna jämförelser: gymnasieskola 2019

I Öppna jämförelser - Gymnasieskola kan du jämföra nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.

Öppna jämförelser: Gymnasieskola 2019

Rapporten beskriver resultat på ett urval av nyckeltalen och ger en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år. Ungdomars etablering i arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Statistiken bygger huvudsakligen på uppgifter för läsåret 2017/18.

Resultaten presenteras utifrån två kommunperspektiv: lägeskommunsperspektivet för kommunala skolor och hemkommunsperspektivet för de elever som är folkbokförda i kommunen.

Skolinspektionens skolenkät/Elevernas syn på skolan

Känner sig eleverna trygga i skolan? Blir de stimulerade av skolarbetet och uppmuntras att reflektera själva? Tycker eleverna att de har studiero på lektionerna? I denna sammanställning redogör SKL för hur eleverna själva ser på skolan i den skolenkät som genomförs av Skolinspektionen. Resultaten redovisas för elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt gymnasieskolans år 2.

Elevernas syn på skolan

Statistik i Jämföraren i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2019 finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Kommunernas resultat på Skolinspektionens Skolenkäten kommer att beskrivas i en separat skrift under april 2019.

Direktlänkar till Öppna jämförelser i Kolada

Resultat för elever som är folkbokförda i kommunen (nytt fönster)

Resultat för elever i kommunala skolor i kommunen, inkl. gymnasieförbund (nytt fönster)

Resultat för elever i fristående skolor i kommunen (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Hedin
    Utredare
  • Eva-Lena Arefäll
    Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!