Publicerad: 8 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m.

Parterna inom den kommunala sektorn (kommuner, regioner och medlemmar i Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) har genom ”Överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension bilaga 7 anslutningsvillkor” (2020-03-12) överenskommit om ändring av AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor med bilagor.

Ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2021 och innebär även ändrade anslutningsvillkor för KAP-KL, PFA01 och PFA98, bifogas detta brev.

Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m.

Parterna inom den kommunala sektorn (kommuner, regioner och medlemmar i Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) har genom ”Överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension bilaga 7 anslutningsvillkor” (2020-03-12) överenskommit om ändring av AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor med bilagor.

Ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2021 och innebär även ändrade anslutningsvillkor för KAP-KL, PFA01 och PFA98, bifogas detta brev.

Överenskommelsen innehåller i huvudsak följande ändringar:

 • ”Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)” ersätts med ”Sveriges kommuner och Regioner (SKR)” i anslutningsvillkor samt i Regler för kapitalflytt.
 • ”Värdebesked” har ersatts med ”årsbesked” (Anslutningsvillkorens punkt 6.3).
 • Pensionsprognos i värdebesked som idag görs från 65 respektive 67 års ålder” ska i årsbesked från årsskiftet göras från 65 år respektive den i 32 a § LAS angivna åldern (Anslutningsvillkor punkt 6.3).
 • Ny bestämmelse angående information om återbetalningsskydd i samband med pensionsavgång (Anslutningsvillkor punkt 6.3).
 • Ändrade datum för anslutning, val och flytt
  - Valinformation ska från 2021 vara Montibus/Kollektivavtalsstiftelsen för avtalsvård av kommunal pension (KKP) tillhanda den 1 november årligen.

  - Nya försäkringsgivare presenteras på valblanketten och är valbara från den 1 januari det år som anslutningsvillkoren blir gällande för försäkringsgivaren.

  - Från samma tidpunkt kan val, förmedling och kapitalflytt ske,

  Parterna har föreslagit försäkringsgivarna att ovanstående förändring implementeras redan för i år. Det vill säga att information enligt punkt 8.1 därmed ska vara Montibus tillhanda senast den 1 november 2020 (Anslutningsvillkor, punkt 8.1).
 • Flyttregelverket har anpassats till ny lagstiftning med möjlighet att även föra över till en befintlig mottagande tjänstepensionsförsäkring. (Regler för kapitalflytt punkt 2).
 • Det är fortsatt inte möjligt att flytta kapital från avgivande försäkring som är under utbetalning. Däremot ändras nuvarande regel om att flytt kan nekas om pensionsutbetalning ska påbörjas i avgivande försäkring inom ”tre månader” till ”en månad” (Regler för kapitalflytt punkt 2.3).
 • Försäkringsgivaren ska från årsskiftet skicka kontrolluppgift till Skatteverket inom 30 dagar istället för nuvarande 14 dagar (Regler för kapitalflytt punkt 7).

Bilaga 1 till detta protokoll innehåller även de villkorsändringar som parterna genom ändringsprotokoll överenskom om i samband med ”Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv m.m.” (2019-12-06) som tidigare annonserats genom SKRs Cirkulär 19:65 och rör AKAP-KL, bilaga 1, § 7. Dessa ändringarna i träder i kraft från och med den 1 juli 2020.

Ändringarna innebär i korthet att om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension inte påbörjats eller ansökan om utbetalning inte inkommit till försäkringsgivaren vid den tidpunkt arbetstagaren har uppnått i 32 a § LAS angiven ålder plus tolv månader, påbörjas utbetalning (motsvande ändringar har även genomfördes för KAP-KL, PFA01 och PFA98). Den 28 januari 2020 tillkom en tolkning när Pensionsnämnden tolkade tidpunkten då arbetstagaren i detta sammanhang uppnått i 32 a § LAS angiven som månaden efter födelsemånaden.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  SKR: Ossian Wennström och Victoria Bergner
 • Löpnummer/utgåva
  20:17
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor, Kollektivavtal
 • Uppskattad lästid
  10 min
 • Diarienummer
  20/00551