Publicerad 8 februari 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 20:17.

Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. Samt överenskommelse om ändrad lydelse i KAP-KL

SKR och Sobona har med OFR, Svenska Kommunalarbetareförbundet och AkademikerAlliansen den 20 december träffat en överenskommelse om tillägg och ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) samt vissa följdändringar i KollektivAvtalad Pension (KAP-KL).
OFR:s förbundsområde Läkare står i nuläget utanför överenskommelsen.

De villkorsändringar som följer av överenskommelserna träder ikraft 1 januari 2023. Samtidigt byter AKAP-KL namn till AKAP-KR.

Informationsansvarig

  • Victoria Bergner
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.