Publicerad: 29 juni 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker är ersatt av 18:59.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

 • Författare
  Lina Cronebäck, Gunnar Sundqvist, Anders Westlund
 • Löpnummer/utgåva
  18:21
 • Ämnen
  Arbetsgivarfrågor
 • Uppskattad lästid
  2 min
 • Diarienummer
  18/02993