Publicerad: 11 maj 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Sotningsindex 2017 är ersatt av 18:11.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2017



Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Max Ekberg Sophia Olofsson
  • Löpnummer/utgåva
    17:22