Publicerad 16 mars 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 17:22.

Sotningsindex 2018

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR