Publicerad: 13 december 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Hellstrand
  • Löpnummer/utgåva
    11:58