Publicerad: 23 november 2009

Cirkulär - viktig information från SKR

Individuell lön i praktiken – En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor 2009-11-23 1 (1) CIRKULÄR 0Cirkulär

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Martina Gustavsson
  • Löpnummer/utgåva
    09:72